Czym jest integracja sensoryczna? Jak się ją prowadzi?

Posted on 08/01/2023 7:22am

Terapia integracji sensorycznej ma postać ściśle określonej zabawy, w której dziecko z chęcią bierze udział oraz wie, że może tworzyć zajęcia razem z terapeutą. W czasie tego typu zajęć nie naucza się dzieci konkretnych umiejętności, podstawowy cel zajęć skupiony jest na poprawie integracji pomiędzy zmysłami w układzie nerwowym. Za sprawą tej metody terapeuta może stymulować zmysły dziecka, jak i polepszyć takie sfery, jak motoryka duża albo koordynacja wzrokowo-ruchowa.

bawiące sie dzieci
Author: Brisbane City Council
Source: http://www.flickr.com
Rolą tego typu terapii jest danie dziecku, podczas takiej aktywności ruchowej, całkowicie kontrolowanej przez terapeutę ilości bodźców sensorycznych. Powoduje to w rezultacie poprawienie integracji bodźców, które dochodzą do dziecka jednocześnie z otoczenia, jak również z jego ciała. Osoba zawiadująca terapią przy stosowaniu właściwych technik może wyeliminować i ograniczyć niekorzystne bodźce występujące przy nadwrażliwościach sensorycznych. Może również dostarczyć silne bodźce, co jest bardzo korzystne przy podwrażliwościach systemów sensorycznych.

Nie ma schematów powtarzalnych ćwiczeń, lecz stale poddaje się analizie zachowanie dziecka, przez co możemy dobrać i modyfikować ćwiczenia tak, żeby dziecko było w stanie odpowiadać na nie wciąż bardziej złożonymi reakcjami adaptacyjnymi. Terapia integracji sensorycznej ma miejsce w pomieszczeniu specjalnie do tego przystosowanym. W terapii stosuje się specjalistyczny sprzęt takiego rodzaju jak zawieszone platformy, hamaki albo trampoliny. Używane się również różne materiały do stymulacji dotykowej, wzrokowej, zapachowej oraz smakowej. Terapeuta polegając na swojej wiedzy, może dopasować stopień trudności zadań oraz ćwiczeń do poziomu możliwości dziecka, jak również obecnego samopoczucia.Ćwiczenia tego rodzaju nie mogą być ani łatwe, ani nazbyt trudne. Ciągłe balansowanie w ten sposób, poprawia pracę ośrodkowego układu nerwowego i może wpływać na zmianę zachowań w sferze motorycznej oraz emocjonalnej. To poprawia zdolności językowe i poznawcze, a z pewnością przejawia się lepszą efektywnością przyswajania wiedzy. W czasie terapii postępy dziecka są monitorowane przez robienie różnego rodzaju testów, jak również poprzez obserwowanie zmian w zachowaniu. Każdy terapeuta musi być odpowiednio przygotowany, pomaga w tym integracja sensoryczna.

Tags: terapeuta, możliwości, bodźce